ស​ប្តា​ហ៍​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​អ្វី​? មិន​មាន​ទៀត​ទេ​ការ​ស្វែងរក​ដោយ​មាន WeekNumber52​! ភ្លាម​ទទួល​បាន​ចំនួន​នៃ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​និង​សូម្បី​តែ​ចំនួន​នៃ​ថ្ងៃ​នេះ​។ អ្នក​ក៏​អាច​រក​ឃើញ​ចំនួន​ស​ប្តា​ហ៍​របស់​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​។

ចំនួន​នៃ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​គឺ​:

ជ្រើស​កាលបរិច្ឆេទ​ដើម្បី​មើល​ចំនួន​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ដែល​វា​ត្រូវ​គ្នា​។

WeekNumber52 បទ​បង្ហាញ
WeekNumber52 បទ​បង្ហាញ

វា​ជា​ចំនួន​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍​ជា​អ្វី​? ជា​មួយ​នឹង​ការ WeekNumber52 រក​ចំនួន​នៃ​ស​ប្តា​ហ៍​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។ មិន​ថា​អ្នក​មាន​កុំព្យូទ័រ tablet ឬ​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ចំនួន​ស​ប្តា​ហ៍​និង​ចំនួន​ថ្ងៃ​ដែល​នឹង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​មិច​ផ្នេ​ក​មួយ​។ វា​ជា​រឿង​សាមញ្ញ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​និង​ឥត​គិត​ថ្លៃ​!

ក្បួន​នៃ​លេខ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ

អាយ​អេ​ស​អូ​-8601 ផ្តល់​ចំនួន​ដល់​ទៅ​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​។ ស​ប្តា​ហ៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ពីរ​ឆ្នាំ​បាន​ទទួល​បាន​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​ជា​មួយ​នឹង​ថ្ងៃ​ច្រើន​បំផុត​។ ដូច្នេះ​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ទី 1 នៃ​ឆ្នាំ​ណាមួយ​គឺ​ជា​ការ​មួយ​ដែល​មាន 4 ខែ​មករា​ឬ​មួយ​ដែល​មាន​ជា​លើក​ដំបូង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ពី​ខែ​មករា​។

អនុសាសន៍​អាយ​អេ​ស​អូ

អង្គការ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ការ​ក​គំរូ​ភាវូបនីយកម្ម (អាយ​អេ​ស​អូ​) បាន​សម្រេច​ក្នុង​ស្ដ​ង់​ដា​រ​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ ISO ដែល​-8601 របស់​ខ្លួន​ថា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នឹង​ក្លាយ​​​ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​។ ស​ប្តា​ហ៍​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​លេខ​ពី 01 ដល់ 52 (ជួនកាល 53​) ។ មួយ​ស​ប្តា​ហ៍​តំណាង​ឱ្យ​ប្រមាណ​ជា 23​% នៃ​ខែ​ជា​មធ្យម​។

លេខ​លេខ​ស​ប្តា​ហ៍

ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ភាគ​ច្រើន​មាន 52 ស​ប្តា​ហ៍ (ឧ​លេខ​ចំនួន 52 ស​ប្តា​ហ៍​) ប៉ុន្តែ​ឆ្នាំ​នេះ​ដែល​ចាប់​ផ្តើ​ម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​និង​ឆ្នាំ​បង្គ្រប់​មួយ​ដែល​ចាប់​ផ្តើ​ម​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​មាន 53 ស​ប្តា​ហ៍​មាន​ប្រាំពីរ​ថ្ងៃ​ឬ 168 ម៉ោង​ឬ 10.080 នាទី​ឬ 604 800 វិនាទី​។